تبلیغات
کوه به کوه نمی رسد ولی ادم به ادم می رسد - معادل انگلیسی ضرب المثل ایرانی
کوه به کوه نمی رسد ولی ادم به ادم می رسد

کمک کمک کمک .................... به یکدیگر


ask no questins and hear no lies 
سوال نپرس تا دروغ نشنوی.
A frind to everybody is a frind to nobody
دوست همه دوست هیچ کس نیست. 
: B
Bad news travels fast.
خبرهای بد به سرعت حرکت می کنند.
Beware of a silent man and still water.
از انسان ساکت و آب راکد برحذر باش.
: C
Choose your neighbour befor your house and your companion efor the rod.
همسایه را قبل از خانه و همسفر را قبل از سفر انتخاب کن.
Covetousness is the root of all evil.
طمع ریشه ی تمام شرارتهاست.
: D
Danger makes men devout.
خطر انسانها را دیندار می کند.
Desire has no rest.
آرزو آرام نمی گیرد.
: E 
Every man is the architect of his own fortune.
هر انسانی معمار سرنوشت خویشتن است.
Every dog is a lion at home.
هر سگی در خانه شیر است.
: F 
Faithfulness is a sister of love.
وفاداری خواهر عشق است.
ّFirst think, and then speak.
: G
Good clothes open all doors.
لباس خوب تمام درها را باز می کند.
Great fortune brings with it great misfortune.
بخت بزرگ بدبختی بزرگ به همراه دارد.
: B 
Honesty is the best policy
صداقت بهترین ---------- است.
He that tells his wife news is but newly marrid
آنکه خبرها را به زنش می گوید به تازگی ازدواج کرده است
He who hesitates is lost
آنکه تردید می کند می بازد.
: I
It is not work that kills, but worry
انسان را نگرانی می کشد نه کار
In dreams and in love nothing is impossible
در رویا و عشق همه چیز ممکن است
: J
joy and sorrow are next door neighbours
لذت و اندوه همسایگان دیوار به دیوارند.


نوشته شده در چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ساعت 03:12 ب.ظ توسط مهدی قنبرلو هر کی نظر نده | |

قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت